CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến trẻ em, coi việc chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước

Trong những năm qua Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa nhanh chóng, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của người dân. Số dân nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58% trong năm 1993 xuống 12% trong năm 2011; Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0.435 vào năm 1990 lên 0.593. Việt Nam cũng là một quốc gia được công nhận đã đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ về xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng để lại phía sau những nhóm người không thể tận dụng các cơ hội mà điều này đem lại. Các chỉ số về phát triển xã hội như y tế và giáo dục, thuộc Chỉ số phát triển con người của Việt Nam, có mức tiến bộ thấp hơn. Còn rất nhiều việc cần làm để lấp đi những khoảng trống mà các nhóm yếu thế gặp phải.

Trong chiến lược ngắn hạn từ 2015 đến 2025, E&C sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chuyên môn chính là chăm sóc sức khỏe; Đào tạo phương pháp dạy học trong mọi lĩnh vực và phát triển cộng đồng. E&C tiếp tục mở rộng và chuyển giao các khóa học  cho các cá nhân, tổ chức. Mở các khóa học theo yêu cầu và tư vấn các lĩnh vực chuyên môn.

E&C sẽ tiếp tục quản lý và phát triển các dự án mang tính chất mô hình hiệu quả trong các dự án chăm sóc và thực hiện các quyền cơ bản cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kiến thức kỹ năng chăm sóc trẻ cho cha mẹ trẻ; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; Nhân rộng dự án “đào tạo giáo viên theo phương pháp giảng dạy tích cực”…vv.

- Xem Thêm :

- Tổng quan

- Viễn cảnh

- Sứ mệnh

- Đội ngũ E&C

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Đội ngũ cán bộ E&C

Len tren