CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

Sứ mệnh của E&C là hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cộng đồng thông qua đào tạo và chuyển giao những ứng dụng tiên tiến vào thực tế trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe. Đào tạo phương pháp dạy học trong mọi lĩnh vực và phát triển cộng đồng. 

- Xem Thêm:

- Tổng quan

- Viễn cảnh

- Đội ngũ E&C

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Đội ngũ cán bộ E&C

Len tren