CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng  Là tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận; trực thuộc Liên Hiệp Các hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam.( Vusta.vn)

Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-LHH, ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Đoàn chủ tịch Hội đồng TƯ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 Tên giao dịch quốc tế: Center for Support development of education and culture community. Tên viết tắt :( E&C CENTER)

 Trụ sở chính: số 10, Ngõ 1142, Đường La Thành, Ba Đình,  Hà Nội

Trung tâm hỗ trợ phát triển Giáo dục và Văn hóa cộng đồng là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và công nghệ và Quy định 1350/LHH ngày 21/11/2005 của Liên hiệp hội Việt Nam.

 Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các Ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

- Xem Thêm

- Viễn cảnh

- Sứ mệnh

- Đội ngũ E&C

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Đội ngũ cán bộ E&C

Len tren