CHÀO MỪNG BẠN GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG

Viễn cảnh-Tầm nhìn

Đến năm 2020, E&C mong muốn được biết đến là một tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng đổi mới và ứng dụng thành công những phương pháp tiên tiến trong việc nâng cao năng lực trong  các lĩnh vực  truyền thống như chăm sóc sức khỏe; đào tạo phương pháp giảng dạy và phát triển cộng đồng cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

E&C lựa chọn các đối tác trong mảng dự án là các tổ chức NGO trong nước và Quốc tế; các Doanh nghiệp trong và ngoài nước; các Trường THCS, các Trường Đại học; Trường đào tạo cán bộ giáo dục; Các Đại Sứ Quán….vv. Với mảng dịch vụ giáo dục thì đối tác là các công ty; các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực giáo dục …

Trong chiến lược ngắn hạn từ 2010 đến 2015, E&C sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chuyên môn chính là chăm sóc sức khỏe; Đào tạo phương pháp dạy học trong mọi lĩnh vực và phát triển cộng đồng. E&C tiếp tục mở rộng và chuyển giao các khóa học  cho các cá nhân, tổ chức. Mở các khóa học theo yêu cầu và tư vấn các lĩnh vực chuyên môn.

E&C sẽ tiếp tục quản lý và phát triển các dự án mang tính chất mô hình hiệu quả trong các dự án chăm sóc và thực hiện các quyền cơ bản cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ kiến thức kỹ năng chăm sóc trẻ cho cha mẹ trẻ; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo cấp xã, huyện; Nhân rộng dự án “đào tạo giáo viên theo phương pháp giảng dạy tích cực”…vv.

- Xem Thêm :

- Tổng quan

-Sứ mệnh

- Đội ngũ E&C

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Đội ngũ cán bộ E&C

Len tren